Stichting Historische Publicaties Roterodamum

De Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) is een dochterstichting van Historisch Genootschap Roterodamum. In het verlengde van de algemene doelstelling van het genootschap, namelijk 'het bevorderen en verbreiden van kennis over de geschiedenis van Rotterdam’ heeft SHPR sinds haar oprichting in 1974 zich specifiek beziggehouden met het bevorderen van publicaties op dit gebied. Dit leidde tot de ‘Reeks Roterodamum’, een verzameling van tweehonderd boeken, alle voorzien van het logo bij wijze van kwaliteitskeurmerk van de stichting. 

De ‘Reeks Roterodamum’ is opgebouwd uit enkele deelverzamelingen. De eerste werd gemaakt op initiatief van het Historisch Genootschap zelf. Het gaat hier om de Kleine Reeks (nr. 1 t/m 47), zo genoemd omdat de eerste 29 delen in deze reeks letterlijk op klein formaat werden uitgegeven, vanwege de naoorlogse papierschaarste. Daarnaast verscheen vanaf 1960 de Grote Reeks, die ook weer met nummer 1 begon en doorliep tot 52. Beide reeksen bestonden naast elkaar totdat SHPR in 1994 de Nieuwe Reeks startte. Omdat beide oude reeksen bij elkaar opgeteld tot 99 boeken waren gekomen, kon deze Nieuwe Reeks beginnen met nummer 100.

Ruim veertig jaar na oprichting heeft de stichting besloten een punt achter de reeks te zetten en wel bij nummer 200. In de loop der jaren waren zo veel kwalitatief goede boeken over de geschiedenis van de stad verschenen, dat de stichting deze nauwelijks nog kon bijhouden en daarmee haar oorspronkelijke functie als het ware door de tijd zag ingehaald. De stichting beschouwt dat overigens als een positieve ontwikkeling, maar beseft ook dat verschillende generaties Roterodamum-leden zijn ‘opgegroeid’ met de reeks en waarde hechten aan de verzameling. Om die reden heeft SHPR deze website laten maken, waarop een helder en mooi overzicht geboden wordt van de complete Reeks Roterodamum. Vanzelfsprekend ook toegankelijk voor niet-leden die interesse hebben in alle verschillende onderwerpen en aspecten van de stadshistorie.

Het stopzetten van de reeks betekent niet dat SHPR 'het bevorderen en verbreiden van kennis over de geschiedenis van Rotterdam’ heeft losgelaten. Integendeel, de stichting nam het initiatief een nieuwe reeks op te zetten onder de noemer Essay Roterodamum, waarbij de stichting zelf schrijvers uitnodigt om een essay te schrijven: een persoonlijk verhaal met Rotterdam als historisch decor.