Particuliere plannen

Particuliere plannen

Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860-1950
Jaar van uitgave:
1998
Auteur:
Len de Klerk
Pagina's:
392
Uitgever:
NAi Uitgevers
ISBN:
90-5662-081-9
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
117

Met de opkomst van Rotterdam als haven- en handelsstad vanaf het eind van de negentiende eeuw ontstond een nieuwe stedelijke elite van reders, cargadoors, industriëlen, zakenlui en bankiers. Verbonden door gezamenlijke idealen, familiebanden en zakelijke belangen vormden deze notabelen een netwerk dat veel invloed kreeg op het maatschappelijk leven in de stad. Gedreven door liberale opvattingen over verantwoordelijk burgerschap ontwikkelde deze groep een sterk maatschappelijk plichtsbesef en ontplooide sociale en culturele initiatieven voor de Rotterdamse samenleving. Deze studie portretteert een groep Rotterdamse notabelen – zoals de families Mees, Nols Trenité, Van Ravesteyn, Dutilh, Van der Mandele en Van der Leeuw – als ijveraars voor de stadsverbetering. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van hun vooruitstrevende activiteiten op het gebied van volkshuisvesting en stedenbouw, die onder meer resulteerden in de oprichting van bouwmaatschappijen voor arbeiderswoningen, tuindorp Vreewijk, Zuidwijk, maar ook in projecten als het nieuwe Beursgebouw, Stadion Feyenoord en Diergaarde Blijdorp.