Schuilen in Waterstad

Schuilen in Waterstad

De Remonstrantse Kerken aan de Visserdijk te Rotterdam
Jaar van uitgave:
1997
Auteur:
J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg
Pagina's:
136
Uitgever:
Stichting Historische Publicaties Roterodamum
ISBN:
90-70874-26-1
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
111

In Schuilen in Waterstad beschrijft De Bijl Nachenius-Sterkenburg de geschiedenis van twee Rotterdamse Remonstrantse kerkgebouwen op het binnenterrein achter de huizen van de Vissersdijk. Na een korte schets van Rotterdam tussen 1550 en 1650, wordt het gebied omsloten door de Vissersdijk, West Nieuwland en de Nieuwstraat in kaart gebracht. Met behulp van de gegevens uit het kerkarchief wordt nagegaan, wat er op dat terrein gebeurde en waarom. Personen die bij de eerste aankoop betrokken waren, de motieven achter het inrichten van een tweede kerk, de introductie van het eerste orgel en orgelbouw, de komst van banken en stoelen, de bouw van een kosterswoning, de elkaar opvolgende kosters en organisten en de redenen voor verkoop van het terrein maken deel uit van deze geschiedenis.