Proeftuin Rotterdam

Proeftuin Rotterdam

Droom en daad tussen 1975 en 2005
Jaar van uitgave:
2011
Auteur:
Els van den Bent
Pagina's:
350
Uitgever:
Boom
ISBN:
978-94-6105-279-7
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
175

In 1989 ging in Rotterdam een project van start ter verbetering van de leefomgeving: inwoners kregen gratis bezems en er kwamen groetzones en straatagenda’s. Dat was maar een van de vele campagnes waarmee de stadsbestuurders probeerden sociale problemen op te lossen. Ongeacht hun politieke signatuur stond namelijk bij alle Rotterdamse stadsbesturen tussen 1975 en 2005 een onuitroeibaar geloof in de maakbaarheid van de stad en de stedelijke samenleving voorop. Proeftuin Rotterdam gaat over de successen én de tekortkomingen van de talrijke bestuurlijke experimenten en initiatieven in Rotterdam. Stadhistoricus Els van den Bent beschrijft de situatie zoals die was, de dromen van het stadsbestuur en wat daarvan daadwerkelijk terecht kwam. Terugkerend thema is de verhouding tussen burger en bestuur. In de slotbeschouwing verwerkt de auteur dit thema in een stellingname over de geschreven en ongeschreven regels waarop een democratische rechtsstaat berust.