Handhaven onder de Nieuwe Orde

Handhaven onder de Nieuwe Orde

De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
Jaar van uitgave:
2008
Auteur:
Frank van Riet
Pagina's:
815
Uitgever:
Aprilis
ISBN:
978-90-5994-193-9
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
169

Handhaven onder de Nieuwe Orde schetst de geschiedenis van de Rotterdamse politie in bezettingstijd, op basis van vele nieuwe bronnen en beeldmateriaal. Dit boek gaat niet alleen over het korps als organisatie, het gaat ook – op basis van meer dan honderd interviews – over de individuele politieman die zich in meer of mindere mate aanpaste. Het is naast een politieke geschiedenis van het korps ook een bijdrage tot de geschiedenis van de stad Rotterdam en tot de voortdurende discussie over het Nederlandse ambtenarenapparaat tijdens de bezetting. Zo komt aan de orde of de korpsleiding in de ban van de bezetters was, of de gelijkschakeling een succes was, welke rol het korps vervulde bij de jodenvervolging en of het korps na de bezetting voldoende gezuiverd is. Ook wordt aandacht besteed aan nationaalsocialistische organisaties die politietaken overnamen zoals de Landwacht, de Vrijwillige Hulppolitie en de Nederlandse SS.