Een eeuw binnen met de bel

Een eeuw binnen met de bel

De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam
Jaar van uitgave:
1965
Auteur:
W.A. Wagener
Pagina's:
180
Uitgever:
Nijgh & Van Ditmar
ISBN:
-
Reeks:
Grote reeks
Nummer:
6

De geschiedenis van de Rotterdamse Hogere Burgerschool (HBS) begon met het aannemen van de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863. In een brief vroeg minister Thorbecke het Rotterdamse gemeentebestuur of het een gemeentelijke HBS wilde stichten. Veel keus had de gemeente niet, want Thorbecke schreef ook: ‘Wordt op de groote vrijheid waartoe eene gemeentelijke inrigting gelegenheid biedt, geen prijs gesteld, dan zal in overweging worden genomen in hoeverre er termen bestaan tot oprigting eener Rijks hoogere burgerschool’. Twee jaar later kwam de Rotterdamse HBS tot stand, in 1892 waren meisjes voor het eerst welkom en in 1965 vierde de school haar eeuwfeest.