Een boom vol levenskracht

Een boom vol levenskracht

‘ACACIA’, een Rotterdams loge (1872-2003)
Jaar van uitgave:
2004
Auteur:
E.P. Kwaadgras, P. de Rijcke en G.Ch. Dupuis
Pagina's:
170
Uitgever:
Stichting Historische Publicaties Roterodamum
ISBN:
90-9018838-X
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
153

Dit boek vertelt meer dan de 130-jarige geschiedenis van een Rotterdamse vrijmetselaarsloge. Het laat zien dat zo’n loge niet alleen een spirituele werkplaats is van mannen met verheven idealen, maar ook een gewone vereniging waarvan het wel en wee wordt bepaald door de geest van de tijd en door besluiten van gewone mensen. Via verslagen, brieven, persoonlijke notities en herinneringen maakt de lezer kennis met de broeders achter de rituelen en de symboliek.