De kleyne mast van de Hollandse coopsteden

De kleyne mast van de Hollandse coopsteden

Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795
Jaar van uitgave:
1996
Auteur:
Hans Bonke
Pagina's:
320
Uitgever:
Uitgeverij Verloren
ISBN:
90-73941-14-8
Reeks:
Nieuwe reeks
Nummer:
110

Rotterdam groeide tussen het midden van de zestiende en het einde van de achttiende eeuw van een van de kleine steden van het Hollands Zuiderkwartier uit tot de tweede stad in Holland. Hans Bonke beschrijft hoe deze groei zich heeft voltrokken. Uitgangspunt van zijn studie is de relatie tussen de grootte van de bevolking, de economische bedrijvigheid en het gebruik van de ruimte binnen de stadsomwalling tussen 1572 en 1795. Het eerste deel van dit boek beschrijft de groei van de stad als ruimtelijke eenheid. In deel twee worden van iedere wijk diachroon aspecten als woonomstandigheden, godsdienst, sociale gelaagdheid en beroepen van de bewoners onderzocht. In deel drie wordt ingegaan op de bemoeienis van de overheid met het bouwen, de organisatie en de financiën van de ‘stadsfabriek’ en het private bouwen van woonhuizen. De sociaal-economische aspecten van wonen en woningbezit komen aan de orde in deel vier.