Brug over den oceaan

Brug over den oceaan

Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
Jaar van uitgave:
1973
Auteur:
A.D. Wentholt
Pagina's:
369
Uitgever:
Nijgh & Van Ditmar
ISBN:
90-236-9229-2
Reeks:
Grote reeks
Nummer:
14

In Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn wordt gepoogd om naast de economische aspecten ook de achtergronden te belichten, die tot bepaalde besluitvorming hebben geleid. Daartoe wordt de historie in de context van internationale politieke en economische ontwikkelingen geplaatst, die op de conjunctuurgevoelige scheepvaart van enorme invloed geweest zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de menselijke factor in het bedrijf. Dit komt onder meer tot uiting in bijdragen van vroegere personeelsleden.